ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ 10 ml.

ເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ທຸກສຳຜັດກັບ Sense Men Serum ເຊຣຳເພີ່ມຂະໜາດຊາຍ

กับ ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ ເຊຣຳບຳລຸງສະເພາະຈຸດ ທີ່ຈະຊ່ວຍຕື່ມເຕັມທຸກສຳຜັດຂອງທ່ານກັບຜູ້ສາວໃຫ້ແໜບແໜ້ນເປັນໜຶ່ງດຽວກັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການໃຊ້ :

 • ສູດ Max Dose ເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າແບບປົກກະຕິ 6 ເທົ່າ
 • ເຕັກໂນໂລຊີ Encapsulate ທີ່ດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 • ເພີ່ມຂະໜາດ ຢ່າງເປັນວິທະຍາສາດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຂອງເຊຣຳປະສານກັບເຕັກນິກການນວດເພີ່ມຂະໜາດທີ່ພິສູດແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນຈິງ
 • ເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກ ກະຕຸ້ນປະສາດສຳຜັດຂອງທ່ານ ແລະ ຜູ້ສາວ
 • ເສີມຄວາມແກ່ງ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການແຂງໂຕ ແລະ ຄວາມທົນທານ
 • ບຳລຸງຜິວສະເພາະຈຸດ ໃຫ້ສະອາດ ນຽນກະຊັບ ແລະ ສຸຂະພາບດີ
ວິທີໃຊ້: Sense Men Serum ໃຊ້ຝາມືທາເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ ແລ້ວນວດຕາມເຕັກນິກການນວດທີ່ບັນຈຸໄວ້ໃນກ່ອງຜະລິດຕະພັນປະມານ 15-20 ນາທີ.

44,000 

Product Description

OMG Sense Men Serum

Ingredients

ส่วนประกอบ เซ้นส์เมนเซรั่ม

ເຄັດລັບຊົນເຜົ່າບູຮານ ສູ່ຫ້ອງທົດລອງຊັ້ນນຳ

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະ ເພີ່ມຂະໜາດຊາຍ ນັ້ນເປັນໜຶ່ງໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຜູ້ຊາຍມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝອາດີດ, ເຊິ່ງຄວາມຕ້ອງການນີ້ເຮັດໃຫ້ມີເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ວິທີທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າໄດ້ຜົນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພນັ້ນມີຢູ່ພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດວິທີ.

ໂດຍເຕັກນິກການນວດເພີ່ມຂະໜາດແບບ Jelqing Method ແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເຕັກນິກນີ້ຖືກຄິດຄົ້ນ ແລະ ສືບທອດມາຢ່າງຍາວນານຈາກຊົນເຜົ່າໃນທະວີບອາຟຣິກກາ. ໃນເຜົ່ານີ້, ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການສືບທອດວິທີການນວດທີ່ດັດແປງມາຈາກການ ຮີດນົມສັດ (Milking), ເຊິ່ງໃນພາຍຫຼັງໄດ້ຖືກນຳມາພັດທະນາຕໍ່ຍອດ ແລະ ທົດສອບຜົນໄດ້ຮັບຈົນກາຍເປັນ ເຕັກນິກການນວດ Jelqing Method ແບບໃນປັດຈຸບັນ, ເຊິ່ງພິສູດແລ້ວວ່າປອດໄພ ແລະ ເຫັນຜົນສຳລັບຜູ້ທີ່ນວດໄດ້ຖືກວິທີ.

ເສີມປະສິດທະພາບທະວີຄູນດ້ວຍ ເຊັນສ-ເມັນ-ເຊຣຳ ວິທະຍາການລຳ້ສະໄໝ

ຫຼັງຈາກການນວດແບບຊົນເຜົ່າໄດ້ຖືກນຳມາພັດທະນາຕໍ່ຍອດຈົນກາຍເປັນ Jelqing Method ແລ້ວ ຜູ້ທີ່ນວດຈະນິຍົມໃຊ້ສານທີ່ມີຄວາມມື່ນເຊັ່ນເບບີ້ອອຍ ຫຼື ໂລຊັນມາຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ອງຊາຍທີ່ຂ້ອນຂ້າງບອບບາງ ບໍ່ໃຫ້ບາດເຈັບຈາກການຖືກສຽດສີ ຫຼື ການຍືດທີ່ຮຸນແຮງລະຫວ່າງນວດ.

ແຕ່ Sense Men Serum ເປັນເຊຣຳສູດພິເສດທີ່ນອກຈາກຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ອງຊາຍບໍ່ໃຫ້ບາດເຈັບຈາກການນວດແລ້ວ ມັນຍັງມີສ່ວນປະສົມຂອງສະໝຸນໄພເຊັ່ນ ໂສມ ແລະ ອະມິໂນອາຊິດ ແອວ-ອາຈິນີນ ທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບໄຫຼວຽນໂລຫິດ, ຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດກັບແພຈຸລັງຂອງນ້ອງຊາຍໃຫ້ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະ ຂະໜາດບັນຈຸເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງອະໄວຍະວະເພດ, ເຮັດໃຫ້ການນວດແບບ Jelqing ເຫັນຜົນໄວ ແລະ ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ 2-3 ເທົ່າ.

ສຳລັບສາວໆ ຂະໜາດບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ

ໃນມຸມມອງຂອງຜູ້ຊາຍຢ່າງເຮົາໆ ນັ້ນຖືວ່າ ຂະໜາດນ້ອງຊາຍ ອາດເປັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ, ແຕ່ສຳລັບຜູ້ຍິງແລ້ວ ຂະໜາດ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະງານວິໄຈທີ່ເຜີຍແຜ່ລົງໃນນິຕະຍະສານ The Journal of Sexual Medicine ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງເກີດຄວາມພຶງພໍໃຈໃນອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຊາຍຄື ສີສັນ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ຄວາມແຂງຂອງມັນຫຼາຍກວ່າ.

ເຊິ່ງກວ່າ 90% ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ຕອບແບບສອບຖາມຕ່າງເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ພວກເຂົາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນສີສັນ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ຄວາມແຂງຫຼາຍກວ່າເລື່ອງຂອງຂະໜາດ. ເຊິ່ງເຫດຜົນຂອງພວກເຂົາກໍ່ຄ້າຍຄືກັບເຫດຜົນຂອງຜູ້ຊາຍເມື່ອຖືກຖາມເຖິງຂະໜາດໜ້າເອິກຂອງສາວໆ ທີ່ເຖິງແມ້ວ່າໜ້າເອິກຂະໜາດໃຫຍ່ຈະເບິ່ງໜ້າສົນໃຈ, ແຕ່ຄວາມກ້ຽງນຽນ, ຄວາມແໜ້ນກະຊັບຂອງໜ້າເອິກເມື່ອໄດ້ສຳຜັດຕ່າງຫາກ ທີ່ສ້າງຄວາມພຶງພໍໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍຢ່າງແທ້ຈິງ.

ນ້ອງຊາຍເບິ່ງກ້ຽງນຽນ ສະຫວ່າງໃສເປັນຕາສຳຜັດ

ນອກຈາກ ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ ຈະມີສ່ວນປະສົມຂອງສະໝຸນໄພທີ່ຊ່ວຍເລື່ອງຂະຫຍາຍຂະໜາດແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີສ່ວນປະສົມທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາເພື່ອຊ່ວຍເສີມຄວາມກ້ຽງນຽນໃຫ້ກັບນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານຂະນະນວດອີກເຊັ່ນກັນ. ຈາກການທົດລອງ ແລະ ຄັດເລືອກສ່ວນປະສົມຢູ່ຫຼາຍຄັ້ງ ກໍ່ພົບວ່າ “ຕະກອນຂີ້ຕົມທະເລ” ແລະ ສານສະກັດຈາກ “ຫວ້ານຫາງແຂ້” ເປັນສານສະກັດທີ່ຊ່ວຍເສີມຄວາມກ້ຽງນຽນໃຫ້ກັບນ້ອງຊາຍຂະນະນວດໄດ້ດີຢ່າງລົງໂຕ, ໂດຍເຮົາພົບວ່າ 98% ຂອງກຸ່ມຜູ້ທົດລອງມີອາການແສບທີ່ຜິວອະໄວຍະວະເພດໜ້ອຍລົງກວ່າ ການໃຊ້ເບບີ້ອອຍໃນການນວດ ແລະ 87% ຂອງຜູ້ທົດລອງຮູ້ສຶກພຶງພໍໃຈກັບຄວາມກ້ຽງນຽນຂອງອະໄວຍະວະເພດ.

Sense Men Serum ເຂັ້ມຂຸ້ນ 6 ເທົ່າ! ດູດຊຶມດີ ແລະ ເຫັນຜົນໄດ້ໄວກວ່າ

ດ້ວຍເນື້ອເຊຣຳທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າແບບເຈວທົ່ວໄປເຖິງ 6 ເທົ່າ ຜ່ານການຄິດຄົ້ນຈາກທີມວິໄຈຊັ້ນນຳໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າຈາກສານສະກັດທຳມະຊາດ ແລະ ພືດພັນມະຫັດສະຈັນຕ່າງຊະນິດ ທີ່ພິສູດແລ້ວວ່າອອກລິດຄ້າຍ Androgen ຫຼື ຮໍໂມນເພດຊາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼອດເລືອດຍືດຍຸ່ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ, ປະສານກັບພະລັງການບຳລຸງຈາກ L-Arginine ອະມິໂນອາຊິດ ລາງວັນໂນເບວ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເສີມຄວາມນຽນນຸ້ມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວສະເພາະຈຸດ ດ້ວຍສານສະກັດຈາກຫວ້ານຫາງແຂ້, ຕະກອນຂີ້ຕົມທະເລ ແລະ ຄອນລາເຈັນປາໃຕ້ທະເລເລິກ.

ສ່ວນປະສົມທັງໝົດໃນ Sense Serum ຈະຄ່ອຍໆຊຶມຜ່ານຜິວໜັງໄດ້ຢ່າງເໜືອຊັ້ນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ Nano Micronize ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເນື້ອເຊຣຳແຕກຕົວໄດ້ນ້ອຍເຖິງຂີດສຸດ, ສາມາດຊຶມຜ່ານຮູຂຸມຂົນໄດ້ຢ່າງໝົດຈົດ ເມື່ອໃຊ້ເຊຣຳປະສານກັບເຕັກນິກນວດເພີ່ມຂະໜາດຊາຍແບບ Jelqing Method ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນເລືອດ ແລະ ແພຈຸລັງພາຍໃນອະໄວຍະວະເພດເກີດການຂະຫຍາຍຕົວ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການກັກເກັບເລືອດເມື່ອແຂງໂຕ, ຂະໜາດຂອງອະໄວຍະວະເພດຈິ່ງສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນຂະບວນການທາງວິດທະຍາສາດ.

ວິທີການນວດເພີ່ມຂະໜາດຊາຍ ແບບ Jelqing Method

 • Step 1 : ຢອດ ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ ລົງເທິງຝາມືປະມານ 2-3 ຄັ້ງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
 • Step 2 : ໃຊ້ຝາມືທາ ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ ໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນຜິວຂອງອະໄວຍະວະເພດ
 • Step 3 : ໃຊ້ນິ້ວໂປ້ ແລະ ນິ້ວຊີ້ເຮັດໃຫ້ເປັນຫ່ວງຫັດອ້ອມກົກອະໄວຍະວະເພດ, ປັບລະດັບໃຫ້ກະຊັບພໍດີ, ບໍ່ຫຼົມ ຫຼື ແໜ້ນເກີນໄປ
 • Step 4 : ຄ່ອຍໆຮູດມືຂຶ້ນເບົາໆ ຈາກກົກສູ່ປາຍ ໂດຍໃຊ້ເວລາໃນການຮູດຂຶ້ນແຕ່ລະຄັ້ງປະມານ 3-4 ວິນາທີ (ຮູດຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ຕ້ອງຮູດລົງ)
 • Step 5 : ເມື່ອຮູດມືຈົນສຸດເຖິງສ່ວນປາຍແລ້ວ ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຮູດຈາກສ່ວນກົກໃໝ່ອີກຄັ້ງ (ຫາກເກີດອາການຕິດຂັດຈາກຜິວແຫ້ງຕຶງ ສາມາດທາເຊຣຳເພີ່ມໄດ້ຕາມຕ້ອງການ)
 • Step 6 : ນວດຊໍ້າໄປເລື້ອຍໆປະມານ 10-15 ນາທີ, ນວດວັນລະ 1 ຄັ້ງໃນອາທິດທຳອິດ ແລະ ນວດມື້ເວັ້ນມື້ໃນອາທິດຕໍ່ໄປ

Sense Men Serum เพิ่มขนาดน้องชายSense Men Serum เซรั่มนวดเพิ่มขนาดSense Men Serum เพิ่มขนาดชายSense Men Serum-1918Sense Men Serum-3817Sense Men Serum-3706Sense Men Serum-1049Sense Men Serum-4726Sense Men Serum-0725Sense Men Serum-0849Sense Men Serum-3827

5 reviews for ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ 10 ml.

 1. บอลลาดพร้าว

  ผมนวดหลังอาบน้ำตอนเย็นประจำ รู้สึกตึงมือขึ้น

 2. ธีระ

  เป็นลูกค้าประจำของ omg ครับ ตั้งแต่ตอนที่มีแค่ แบบกิน ตอนนี้มีแบบนวดด้วย ไม่มีทางพลาดแน่นอนครับ

 3. หมูปิ๊งใส่นม

  คนที่ไม่เคยต้องลองนะ เพราะมันเห็นผลจริง แถมไม่แพ้ด้วยครับ สบายใจได้

 4. Butler

  ใช้นวดตอนเย็น กินคู่กับ OMG สุดยอดมาครับ

 5. สมพร

  ชอบตัวเซรั่มตัวนี้ครับ เจ้าอื่นทำออกมาแห้ง นวดไม่มัน 5555

Add a review

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

กวาวเครือแดง

กวาวเครือแดง / Butea Superba Extract

เป็นพืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศชายกลุ่มแอนโดรเจน ช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศได้ดีขึ้น แข็งตัวได้นานขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลกับสมองให้เกิดการกระตุ้นการตอบสนองทางเพศได้ดีขึ้นอีกด้วย


โสมสกัด

โสมสกัด / Ginseng Extract

เป็นยาบำรุงกำลังสำหรับราชวงศ์และคนชั้นสูงมากว่าพันปี ทำจากรากโสมอายุ 6 ปี ที่ถูกนำมาอบไอน้ำผ่านแรงดันสูงเป็นระยะเวลานาน จนได้โสมที่มีเนื้อสีแดง มีสรรพคุณหลากหลาย บำรุงเลือด, บำรุงตับ, เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ก็ยังใช้เป็นยาอายุวัฒนะได้อีกด้วย ซึ่งจากการศึกษาของนักวิจัยหลายกลุ่มพบว่าสรรพคุณเหล่านี้เป็นผลมาจากสารสำคัญที่ชื่อ Ginsenosides ที่พบเฉพาะในโสมเท่านั้น


หอยนางรม

หอยนางรม / OligoceaneTM

ประกอบไปด้วยสารสกัดสำคัญที่ได้จากโคลนตะกอนทะเล (Sea Silt extract) และสารสกัดจากเปลือกหอยนางรม (Oyster shell extract) สารสกัดที่ได้จากโคลนตะกอนทะเลจะอุดมไปด้วยส่วนผสมที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากมาย เช่นออกซิเจน ดินบริสุทธิ์ ธาตุต่างๆ กำมะถัน เกลือทะเลที่อุดมด้วยแร่และส่วนประกอบอินทรีย์ เป็นต้น เมื่อทำงานร่วมกับ<สารสกัดจากเปลือกหอยนางรม จึงช่วยบำรุงให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอย่างล้ำลึก


ว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้ / Aloe Vera Extract

สารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้มีมากว่า 75 ชนิด ในกลุ่ม วิตามิน เอนไซม์ แร่ธาตุ น้ำตาล ลิกนิน ซาโปนิน กรดซาลิไซลิค กรดอะมิโนต่างๆ เป็นต้น ช่วยทำให้ผิวพรรณเนียนนุ่ม ดูชุ่มชื้น แก้ปัญหาผิวแห้งกร้าน ป้องกันการอักเสบของผิว ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินของชั้นผิวหนัง หากใช้เป็นประจำก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณเนียนนุ่มชื่นชื้นและเต่งตึงได้


คอลลาเจนใต้ทะเล

คอลลาเจนใต้ทะเล / OceagenTM

Oceagen LS 8424 เป็นคอลลาเจนธรรมชาติจากทะเลน้ำลึก (Marine collagen) ละลายน้ำได้ (Soluble Collagen) มีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว (Moisturization) การต่อต้านริ้วรอย (Anti-wrinkle) อีกทั้งยังเป็นสารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการช่วยซ่อมแซมและป้องกันผิวจากการถูกทำลาย (Bio-Protection and Repair) ส่งผลให้ผิวมีความกระชับ ไม่เหี่ยวย่น ผิวชุ่มชื่นนุ่มนวล


แอลอาร์จินิน

แอลอาร์จินิน / L-Arginine

แอลอาร์จินิน ในรูปแบบครีมทาเฉพาะที่ พบว่ามีการใช้ในผู้ชายและผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องสมรถภาพทางเพศ ช่วยกระตุ้นหลอดเลือดให้ขยายตัว ทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้น


ใบแปะก๊วย

ใบแปะก๊วย / Ginkgo Biloba Leaf extract

สารสกัดจาก ใบแปะก๊วย ประกอบไปด้วยสารสำคัญกลุ่มหลักได้แก่ flavone glycosides และ terpene lactone ginkgolides สาร 2 กลุ่มนี้มีคุณสมบัติเด่นในฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยปรับความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือด และมีกลไกสำคัญที่ทำให้การฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ ดีขึ้น


อัลลันโทอิน

อัลลันโทอิน (Allantoin)

อัลลันโทอินเป็นสารสกัดที่ได้จากรากพืช Comfrey มีประโยชน์ในการช่วยลดการระคายเคือง ต่อต้านการแพ้ต่างๆ ของผิว และเสริมสร้างการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ที่สมบูรณ์ อัลลันโทอินมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับผิวหนัง มักมีการใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง และยา