ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ 30 ml.

ເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ທຸກສຳຜັດກັບ Sense Men Serum ເຊຣຳເພີ່ມຂະໜາດຊາຍ

กับ ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ ເຊຣຳບຳລຸງສະເພາະຈຸດ ທີ່ຈະຊ່ວຍຕື່ມເຕັມທຸກສຳຜັດຂອງທ່ານກັບຜູ້ສາວໃຫ້ແໜບແໜ້ນເປັນໜຶ່ງດຽວກັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການໃຊ້ :

 • ສູດ Max Dose ເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າແບບປົກກະຕິ 6 ເທົ່າ
 • ເຕັກໂນໂລຊີ Encapsulate ທີ່ດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 • ເພີ່ມຂະໜາດ ຢ່າງເປັນວິທະຍາສາດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຂອງເຊຣຳປະສານກັບເຕັກນິກການນວດເພີ່ມຂະໜາດທີ່ພິສູດແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນຈິງ
 • ເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກ ກະຕຸ້ນປະສາດສຳຜັດຂອງທ່ານ ແລະ ຜູ້ສາວ
 • ເສີມຄວາມແກ່ງ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການແຂງໂຕ ແລະ ຄວາມທົນທານ
 • ບຳລຸງຜິວສະເພາະຈຸດ ໃຫ້ສະອາດ ນຽນກະຊັບ ແລະ ສຸຂະພາບດີ
ວິທີໃຊ້: Sense Men Serum ໃຊ້ຝາມືທາເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ ແລ້ວນວດຕາມເຕັກນິກການນວດທີ່ບັນຈຸໄວ້ໃນກ່ອງຜະລິດຕະພັນປະມານ 15-20 ນາທີ.

135,000 

Product Description

OMG Sense Men Serum

Ingredients

ส่วนประกอบ เซ้นส์เมนเซรั่ม

ເຄັດລັບຊົນເຜົ່າບູຮານ ສູ່ຫ້ອງທົດລອງຊັ້ນນຳ

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະ ເພີ່ມຂະໜາດຊາຍ ນັ້ນເປັນໜຶ່ງໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຜູ້ຊາຍມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝອາດີດ, ເຊິ່ງຄວາມຕ້ອງການນີ້ເຮັດໃຫ້ມີເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ວິທີທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າໄດ້ຜົນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພນັ້ນມີຢູ່ພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດວິທີ.

ໂດຍເຕັກນິກການນວດເພີ່ມຂະໜາດແບບ Jelqing Method ແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເຕັກນິກນີ້ຖືກຄິດຄົ້ນ ແລະ ສືບທອດມາຢ່າງຍາວນານຈາກຊົນເຜົ່າໃນທະວີບອາຟຣິກກາ. ໃນເຜົ່ານີ້, ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການສືບທອດວິທີການນວດທີ່ດັດແປງມາຈາກການ ຮີດນົມສັດ (Milking), ເຊິ່ງໃນພາຍຫຼັງໄດ້ຖືກນຳມາພັດທະນາຕໍ່ຍອດ ແລະ ທົດສອບຜົນໄດ້ຮັບຈົນກາຍເປັນ ເຕັກນິກການນວດ Jelqing Method ແບບໃນປັດຈຸບັນ, ເຊິ່ງພິສູດແລ້ວວ່າປອດໄພ ແລະ ເຫັນຜົນສຳລັບຜູ້ທີ່ນວດໄດ້ຖືກວິທີ.

ເສີມປະສິດທະພາບທະວີຄູນດ້ວຍ ເຊັນສ-ເມັນ-ເຊຣຳ ວິທະຍາການລຳ້ສະໄໝ

ຫຼັງຈາກການນວດແບບຊົນເຜົ່າໄດ້ຖືກນຳມາພັດທະນາຕໍ່ຍອດຈົນກາຍເປັນ Jelqing Method ແລ້ວ ຜູ້ທີ່ນວດຈະນິຍົມໃຊ້ສານທີ່ມີຄວາມມື່ນເຊັ່ນເບບີ້ອອຍ ຫຼື ໂລຊັນມາຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ອງຊາຍທີ່ຂ້ອນຂ້າງບອບບາງ ບໍ່ໃຫ້ບາດເຈັບຈາກການຖືກສຽດສີ ຫຼື ການຍືດທີ່ຮຸນແຮງລະຫວ່າງນວດ.

ແຕ່ Sense Men Serum ເປັນເຊຣຳສູດພິເສດທີ່ນອກຈາກຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ອງຊາຍບໍ່ໃຫ້ບາດເຈັບຈາກການນວດແລ້ວ ມັນຍັງມີສ່ວນປະສົມຂອງສະໝຸນໄພເຊັ່ນ ໂສມ ແລະ ອະມິໂນອາຊິດ ແອວ-ອາຈິນີນ ທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບໄຫຼວຽນໂລຫິດ, ຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດກັບແພຈຸລັງຂອງນ້ອງຊາຍໃຫ້ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະ ຂະໜາດບັນຈຸເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງອະໄວຍະວະເພດ, ເຮັດໃຫ້ການນວດແບບ Jelqing ເຫັນຜົນໄວ ແລະ ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ 2-3 ເທົ່າ.

ສຳລັບສາວໆ ຂະໜາດບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ

ໃນມຸມມອງຂອງຜູ້ຊາຍຢ່າງເຮົາໆ ນັ້ນຖືວ່າ ຂະໜາດນ້ອງຊາຍ ອາດເປັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ, ແຕ່ສຳລັບຜູ້ຍິງແລ້ວ ຂະໜາດ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະງານວິໄຈທີ່ເຜີຍແຜ່ລົງໃນນິຕະຍະສານ The Journal of Sexual Medicine ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງເກີດຄວາມພຶງພໍໃຈໃນອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຊາຍຄື ສີສັນ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ຄວາມແຂງຂອງມັນຫຼາຍກວ່າ.

ເຊິ່ງກວ່າ 90% ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ຕອບແບບສອບຖາມຕ່າງເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ພວກເຂົາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນສີສັນ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ຄວາມແຂງຫຼາຍກວ່າເລື່ອງຂອງຂະໜາດ. ເຊິ່ງເຫດຜົນຂອງພວກເຂົາກໍ່ຄ້າຍຄືກັບເຫດຜົນຂອງຜູ້ຊາຍເມື່ອຖືກຖາມເຖິງຂະໜາດໜ້າເອິກຂອງສາວໆ ທີ່ເຖິງແມ້ວ່າໜ້າເອິກຂະໜາດໃຫຍ່ຈະເບິ່ງໜ້າສົນໃຈ, ແຕ່ຄວາມກ້ຽງນຽນ, ຄວາມແໜ້ນກະຊັບຂອງໜ້າເອິກເມື່ອໄດ້ສຳຜັດຕ່າງຫາກ ທີ່ສ້າງຄວາມພຶງພໍໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍຢ່າງແທ້ຈິງ.

ນ້ອງຊາຍເບິ່ງກ້ຽງນຽນ ສະຫວ່າງໃສເປັນຕາສຳຜັດ

ນອກຈາກ ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ ຈະມີສ່ວນປະສົມຂອງສະໝຸນໄພທີ່ຊ່ວຍເລື່ອງຂະຫຍາຍຂະໜາດແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີສ່ວນປະສົມທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາເພື່ອຊ່ວຍເສີມຄວາມກ້ຽງນຽນໃຫ້ກັບນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານຂະນະນວດອີກເຊັ່ນກັນ. ຈາກການທົດລອງ ແລະ ຄັດເລືອກສ່ວນປະສົມຢູ່ຫຼາຍຄັ້ງ ກໍ່ພົບວ່າ “ຕະກອນຂີ້ຕົມທະເລ” ແລະ ສານສະກັດຈາກ “ຫວ້ານຫາງແຂ້” ເປັນສານສະກັດທີ່ຊ່ວຍເສີມຄວາມກ້ຽງນຽນໃຫ້ກັບນ້ອງຊາຍຂະນະນວດໄດ້ດີຢ່າງລົງໂຕ, ໂດຍເຮົາພົບວ່າ 98% ຂອງກຸ່ມຜູ້ທົດລອງມີອາການແສບທີ່ຜິວອະໄວຍະວະເພດໜ້ອຍລົງກວ່າ ການໃຊ້ເບບີ້ອອຍໃນການນວດ ແລະ 87% ຂອງຜູ້ທົດລອງຮູ້ສຶກພຶງພໍໃຈກັບຄວາມກ້ຽງນຽນຂອງອະໄວຍະວະເພດ.

Sense Men Serum ເຂັ້ມຂຸ້ນ 6 ເທົ່າ! ດູດຊຶມດີ ແລະ ເຫັນຜົນໄດ້ໄວກວ່າ

ດ້ວຍເນື້ອເຊຣຳທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າແບບເຈວທົ່ວໄປເຖິງ 6 ເທົ່າ ຜ່ານການຄິດຄົ້ນຈາກທີມວິໄຈຊັ້ນນຳໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າຈາກສານສະກັດທຳມະຊາດ ແລະ ພືດພັນມະຫັດສະຈັນຕ່າງຊະນິດ ທີ່ພິສູດແລ້ວວ່າອອກລິດຄ້າຍ Androgen ຫຼື ຮໍໂມນເພດຊາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼອດເລືອດຍືດຍຸ່ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ, ປະສານກັບພະລັງການບຳລຸງຈາກ L-Arginine ອະມິໂນອາຊິດ ລາງວັນໂນເບວ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເສີມຄວາມນຽນນຸ້ມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວສະເພາະຈຸດ ດ້ວຍສານສະກັດຈາກຫວ້ານຫາງແຂ້, ຕະກອນຂີ້ຕົມທະເລ ແລະ ຄອນລາເຈັນປາໃຕ້ທະເລເລິກ.

ສ່ວນປະສົມທັງໝົດໃນ Sense Serum ຈະຄ່ອຍໆຊຶມຜ່ານຜິວໜັງໄດ້ຢ່າງເໜືອຊັ້ນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ Nano Micronize ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເນື້ອເຊຣຳແຕກຕົວໄດ້ນ້ອຍເຖິງຂີດສຸດ, ສາມາດຊຶມຜ່ານຮູຂຸມຂົນໄດ້ຢ່າງໝົດຈົດ ເມື່ອໃຊ້ເຊຣຳປະສານກັບເຕັກນິກນວດເພີ່ມຂະໜາດຊາຍແບບ Jelqing Method ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນເລືອດ ແລະ ແພຈຸລັງພາຍໃນອະໄວຍະວະເພດເກີດການຂະຫຍາຍຕົວ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການກັກເກັບເລືອດເມື່ອແຂງໂຕ, ຂະໜາດຂອງອະໄວຍະວະເພດຈິ່ງສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນຂະບວນການທາງວິດທະຍາສາດ.

ວິທີການນວດເພີ່ມຂະໜາດຊາຍ ແບບ Jelqing Method

 • Step 1 : ຢອດ ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ ລົງເທິງຝາມືປະມານ 2-3 ຄັ້ງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
 • Step 2 : ໃຊ້ຝາມືທາ ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ ໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນຜິວຂອງອະໄວຍະວະເພດ
 • Step 3 : ໃຊ້ນິ້ວໂປ້ ແລະ ນິ້ວຊີ້ເຮັດໃຫ້ເປັນຫ່ວງຫັດອ້ອມກົກອະໄວຍະວະເພດ, ປັບລະດັບໃຫ້ກະຊັບພໍດີ, ບໍ່ຫຼົມ ຫຼື ແໜ້ນເກີນໄປ
 • Step 4 : ຄ່ອຍໆຮູດມືຂຶ້ນເບົາໆ ຈາກກົກສູ່ປາຍ ໂດຍໃຊ້ເວລາໃນການຮູດຂຶ້ນແຕ່ລະຄັ້ງປະມານ 3-4 ວິນາທີ (ຮູດຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ຕ້ອງຮູດລົງ)
 • Step 5 : ເມື່ອຮູດມືຈົນສຸດເຖິງສ່ວນປາຍແລ້ວ ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຮູດຈາກສ່ວນກົກໃໝ່ອີກຄັ້ງ (ຫາກເກີດອາການຕິດຂັດຈາກຜິວແຫ້ງຕຶງ ສາມາດທາເຊຣຳເພີ່ມໄດ້ຕາມຕ້ອງການ)
 • Step 6 : ນວດຊໍ້າໄປເລື້ອຍໆປະມານ 10-15 ນາທີ, ນວດວັນລະ 1 ຄັ້ງໃນອາທິດທຳອິດ ແລະ ນວດມື້ເວັ້ນມື້ໃນອາທິດຕໍ່ໄປ

[/vc_column_text]

ປອດໄພໄດ້ມາດຕະຖານ ຜ່ານ GMP ແລະ THAI FDA
ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດຂອງໂອເອັມຈີ ໄດ້ຮັບການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາໂດຍທີມຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກເອີຣົບ, ໃຊ້ນະວັດຕະກຳການຜະລິດທີ່ລຳ້ສະໄໝທີ່ສຸດ ເພື່ອສູດທີ່ໃຫ້ຜົນດີທີ່ສຸດ, ຜ່ານຂະບວນການການຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ (GMP) ແລະ ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນອາຫານຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ ປະເທດໄທ (ອຢ.) ຈິ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າທຸກຜະລິດຕະພັນຈາກໂອເອັມຈີນັ້ນປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຜົນທີ່ດີຢ່າງແນ່ນອນ.

g12

OMG-0828OMG-3019

[/vc_column][/vc_row]

กวาวเครือแดง

กวาวเครือแดง / Butea Superba Extract

เป็นพืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศชายกลุ่มแอนโดรเจน ช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศได้ดีขึ้น แข็งตัวได้นานขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลกับสมองให้เกิดการกระตุ้นการตอบสนองทางเพศได้ดีขึ้นอีกด้วย


โสมสกัด

โสมสกัด / Ginseng Extract

เป็นยาบำรุงกำลังสำหรับราชวงศ์และคนชั้นสูงมากว่าพันปี ทำจากรากโสมอายุ 6 ปี ที่ถูกนำมาอบไอน้ำผ่านแรงดันสูงเป็นระยะเวลานาน จนได้โสมที่มีเนื้อสีแดง มีสรรพคุณหลากหลาย บำรุงเลือด, บำรุงตับ, เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ก็ยังใช้เป็นยาอายุวัฒนะได้อีกด้วย ซึ่งจากการศึกษาของนักวิจัยหลายกลุ่มพบว่าสรรพคุณเหล่านี้เป็นผลมาจากสารสำคัญที่ชื่อ Ginsenosides ที่พบเฉพาะในโสมเท่านั้น


หอยนางรม

หอยนางรม / OligoceaneTM

ประกอบไปด้วยสารสกัดสำคัญที่ได้จากโคลนตะกอนทะเล (Sea Silt extract) และสารสกัดจากเปลือกหอยนางรม (Oyster shell extract) สารสกัดที่ได้จากโคลนตะกอนทะเลจะอุดมไปด้วยส่วนผสมที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากมาย เช่นออกซิเจน ดินบริสุทธิ์ ธาตุต่างๆ กำมะถัน เกลือทะเลที่อุดมด้วยแร่และส่วนประกอบอินทรีย์ เป็นต้น เมื่อทำงานร่วมกับ<สารสกัดจากเปลือกหอยนางรม จึงช่วยบำรุงให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอย่างล้ำลึก


ว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้ / Aloe Vera Extract

สารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้มีมากว่า 75 ชนิด ในกลุ่ม วิตามิน เอนไซม์ แร่ธาตุ น้ำตาล ลิกนิน ซาโปนิน กรดซาลิไซลิค กรดอะมิโนต่างๆ เป็นต้น ช่วยทำให้ผิวพรรณเนียนนุ่ม ดูชุ่มชื้น แก้ปัญหาผิวแห้งกร้าน ป้องกันการอักเสบของผิว ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินของชั้นผิวหนัง หากใช้เป็นประจำก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณเนียนนุ่มชื่นชื้นและเต่งตึงได้


คอลลาเจนใต้ทะเล

คอลลาเจนใต้ทะเล / OceagenTM

Oceagen LS 8424 เป็นคอลลาเจนธรรมชาติจากทะเลน้ำลึก (Marine collagen) ละลายน้ำได้ (Soluble Collagen) มีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว (Moisturization) การต่อต้านริ้วรอย (Anti-wrinkle) อีกทั้งยังเป็นสารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการช่วยซ่อมแซมและป้องกันผิวจากการถูกทำลาย (Bio-Protection and Repair) ส่งผลให้ผิวมีความกระชับ ไม่เหี่ยวย่น ผิวชุ่มชื่นนุ่มนวล


แอลอาร์จินิน

แอลอาร์จินิน / L-Arginine

แอลอาร์จินิน ในรูปแบบครีมทาเฉพาะที่ พบว่ามีการใช้ในผู้ชายและผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องสมรถภาพทางเพศ ช่วยกระตุ้นหลอดเลือดให้ขยายตัว ทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้น


ใบแปะก๊วย

ใบแปะก๊วย / Ginkgo Biloba Leaf extract

สารสกัดจาก ใบแปะก๊วย Ginkgo Plus ประกอบไปด้วยสารสำคัญกลุ่มหลักได้แก่ flavone glycosides และ terpene lactone ginkgolides สาร 2 กลุ่มนี้มีคุณสมบัติเด่นในฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยปรับความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือด และมีกลไกสำคัญที่ทำให้การฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ ดีขึ้น


อัลลันโทอิน

อัลลันโทอิน (Allantoin)

อัลลันโทอินเป็นสารสกัดที่ได้จากรากพืช Comfrey มีประโยชน์ในการช่วยลดการระคายเคือง ต่อต้านการแพ้ต่างๆ ของผิว และเสริมสร้างการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ที่สมบูรณ์ อัลลันโทอินมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับผิวหนัง มักมีการใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง และยา

9 reviews for ເຊັນສ ເມັນ ເຊຣຳ 30 ml.

 1. befind

  ได้รับของแล้วครับ ลองใช้เซรั่มเพิ่มขนาด แล้วลื่นๆ ไม่เหนียว ไม่มีกลิ่นเหม็น โดยรวมรู้สึกดีครับ

 2. บอลลาดพร้าว

  ผมนวดหลังอาบน้ำตอนเย็นประจำ รู้สึกตึงมือขึ้น

 3. Elliot9

  ผมใช้ประจำเลย อยากใหญ่ ยาว อึด ครับ ตอนนี้ก็ 7 นิ้ว เพราะตัวนี้แหละ

 4. ธีระ

  เป็นลูกค้าประจำของ omg ครับ ตั้งแต่ตอนที่มีแค่ แบบกิน ตอนนี้มีแบบนวดด้วย ไม่มีทางพลาดแน่นอนครับ

 5. CHarles

  แรกๆ ก็ไม่ค่อยเชื่อว่า นวดจะทำให้ใหญ่ยาวขึ้นได้ แต่นี้ลองมา 2 สัปดาห์ มันก็รู้สึกใหญ่ขึ้นนะครับ ต้องลองนวดต่อไปแล้วจะมาบอกผลครับ

 6. นพดล1980

  ได้ลองใช้ มา 2 สัปดาห์ ผมนวดหลังอาบน้ำ ใช้แล้วรู้สึกตรงนั้นมันเต่งๆ ขึ้นครับ โดยรวมถือว่า โอเคเลยครับ

 7. หมูปิ๊งใส่นม

  คนที่ไม่เคยต้องลองนะ เพราะมันเห็นผลจริง แถมไม่แพ้ด้วยครับ สบายใจได้

 8. Butler

  ใช้นวดตอนเย็น กินคู่กับ OMG สุดยอดมาครับ

 9. สมพร

  ชอบตัวเซรั่มตัวนี้ครับ เจ้าอื่นทำออกมาแห้ง นวดไม่มัน 5555

Add a review

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້